بانوی عدالت

فرشته عدالت همیشه چشمانش پوشیده اس تا قانون رو بدون هیچ تبعیضی با قوای شمشیر در میان مردم اجراکنه و با ترازوی عدالت قسط و داد رو برقرار کنه!
همونچیزی ک همه از ریس محکمه توقع دارن تا براساس واقع حق رو اشکار کنه , حقیقتی ک گاهی تلخ و گزنده اس!
تو این مدت بسیار اندک حضورم تو محاکم کیفری و حقوقی که اشک ها و تلخکامی ها ی مردم مختلف رو دیدم هیچ کجا برام اندوهناک تر و دردناکتر از دادگاه خانواده نبود...
جاییکه فارغ از تصمیم دادگاه و اینکه ترازوی عدالت به سمت چ کسی سنگینی میکنه...امیدهایی رو میبینی که زودهنگام ناامید شدن...آرزوهایی که برباد رفتن...پرده های حیایی که از میون برداشته شدن...گذشته هایی که مسیری برای آینده نذاشتن ...طراوت و شادابی جوانی ک به رخوت و پژمردگی کهنسالی جای خودشو داده...عمرهای کوتاهی که ازشون بوی سیری به مشام میرسه...
و رای محکمه هرچه که باشه ضرر هیچ زیان دیده ایی رو جبران نمیتونه کنه...
این سخن رو دیر شنیدم ولی همیشه بخاطر خواهم سپرد که
حضرت امیر(ع) میفرمایند همنشین خوب بهتر از تنهاییست اما تنهایی بهتر از همنشین بد است!
سعی کنیم خودمون رو خوب بشناسیم تا بتونیم انتخاب خوبی برای همنشین و شریک زندگی داشته باشیم!
گاهی زندگی فقط یک بار فرصت تجربه کردن رو میده پس بهتره اولین انتخاب بهترین انتخابمون باشه:)

/ 0 نظر / 418 بازدید