زیستگاه جدید

زیستگاه حقوقی من این بار هم تغییر کرد

گویا قرار نیست یکجا بند باشیم مثل بقیه دوستان

اما بقول شاعر آنچیز که نپاید دلبستگی نشاید....

امیدوارم روزهای خوشی در پی باشه

/ 1 نظر / 23 بازدید
یاسمن

شاگرد من حقوق بابلسر قبول شد...